Dự báo sâu bệnh tuần từ 22-29/9

Tại các tỉnh phía Nam, ốc bươu vàng đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm cần lưu ý trên những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước dễ bị chúng tấn công và gây hại nặng.

1. Các tỉnh phía Bắc

Trên lúa:

Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gia tăng mật độ trên trà lúa trỗ - chín; gây cháy rầy cục bộ ở những diện tích có mật độ cao tập trung chủ yếu tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Cần theo dõi chặt và phòng trừ sớm ở những nơi có mật độ cao.

Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục gây dảnh héo, bông bạc trên trà lúa chưa trỗ tại các tỉnh Bắc bộ. Tập trung theo dõi và phòng trừ kịp thời ngay từ khi lúa đòng già, chuẩn bị trỗ hoặc khi trứng rộ.

Sâu cuốn lá nhỏ: Trên trà lúa muộn trỗ sau 20/9 tập trung tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non phát sinh, gây hại nhẹ đến trung bình. Theo dõi và phòng trừ tại những diện tích có mật độ cao ngay khi sâu còn tuổi 2 - 3.

Bệnh bạc lá phát tiếp tục phát sinh tăng trên giống nhiễm và các vùng thường nhiễm nặng, nhất là sau mưa ẩm, những vùng bón thừa đạm. Hạn chế bón phân đạm, phân bón qua lá thúc đòng, nuôi hạt để hạn chế bệnh.

Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa giai đoạn trỗ - chín sữa. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột, nhất là trước vụ đông 2014.

Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh hại bông, hạt như nhện gié, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn trên lúa đòng già - trỗ bông và một số sâu, bệnh khác.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Lúa HT muộn: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại. Cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ lá đòng trên lúa đòng trỗ.

Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

3. Các tỉnh phía Nam

Trên lúa: Dự báo tuần tới rầy nâu trên đồng ruộng tuổi 4 - 5 và có rầy trưởng thành cánh dài di trú với mật độ thấp do thu hoạch cuối vụ HT.

Ở những địa phương có gieo cấy lúa mùa cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn ở địa phương để có biện pháp quản lý ruộng mạ thật tốt đồng thời áp dụng cấy né rầy.

Thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên lúa TĐ, mùa giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ. Những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm và phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn.

Ốc bươu vàng đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm cần lưu ý trên những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước dễ bị chúng tấn công và gây hại nặng.

Cây sắn: Bệnh chổi rồng phát sinh và gây hại cục bộ sắn giai đoạn nuôi củ - thu hoạch. Rệp sáp bột hồng hại sắn đang giảm về diện tích gây hại ở các tỉnh phía Nam, có xu hướng tăng ở khu IV và khu vực miền trung

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc + cành, bệnh vàng lá - thối rễ, bệnh thán thư hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn quả xanh.

Cây thanh long: Do thời tiết tại các tỉnh phía Nam đang vào mùa mưa nên bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng tăng lên về tỷ lệ hại và diện tích bị nhiễm bệnh.

Cây ăn quả có múi: Do tình hình thời tiết mưa nhiều, độ ẩm tăng cao bệnh Greening sẽ có xu hướng tăng ở Hậu Giang, Cần Thơ; có xu hướng giảm ở Hà Tĩnh.

CỤC BVTV

Các tin tức khác